onsdag 30 september 2009

I ljuset av den tid som förflyter

Efter hand som tiden går blir det förstås möjligt att börja utvärdera en del av det jag påstår i boken. Jag tycker inte att jag gör särskilt många tvärsäkra prognoser om framtiden, egentligen. Linjen är att empiri visar att det nästan alltid gått bättre än vad vi trott; alltså är det sannolikt att vi kommer att lösa våra nuvarande problem också.
Men det är klart att ett och annat kan tolkas som förutsägelser. Två exempel jag inte skulle lagt så stor vikt vid om jag skrivit i dag är dels att Baltikum förutspåddes nå vår levnadsstandard inom tio år (det kommer att hända, men med den ekonomiska krisen lär det bli försenat), dels att etanolen fick en så orättvis behandling i medierna.
I det senare fallet vet vi fortfarande inte hur det kommer att gå, och jag hävdar fortfarande att angreppen på etanolen var exempel på en ogin journalistjakt på enbart en handfull verkliga eller förfalskade nackdelar. Men det är tydligare i dag att det vore en bra idé att satsa mer på andra alternativa bränslen än på etanol (även om etanol är bättre än bensin redan när det görs på sockerrör).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar