torsdag 25 mars 2010

Obamas reform bryter Reagans era


Apropå ojämlikheten och klyftorna: Obamaadministrationens historiska sjukvårdsreform är inte bara den största förbättringen av det amerikanska vårdsystemet sedan Lyndon B Johnsons Medicare på 1960-talet. Lagen som Barack Obama undertecknade den 23 mars innebär också den enskilt största statliga åtgärden mot den ojämlika fördelning av rikedom i USA som tilltagit nästan oavbrutet sedan 30 år, menar David Leonhardt i New York Times.

Under större delen av tiden efter 1980 har regering och marknad rört sig i samma riktning, vilket ökat ojämlikheten. Men nästan varje aspekt av vårdreformen verkar i motsatt riktning. Detta faktum, skriver Leonhardt, gör reformen till Obamas huvudåtgärd för att bryta Reagan-eran.

Leonhardt återger vad Barack Obama skriver om Reagan i sin andra bok, att Obama hade respekt för mycket av det som 80-talets ikoniska president stod för men att Reaganadministrationen gått för långt i sin kursändring. ”Nästa presidents stora projekt”, sade Obama i en intervju under valkampanjen, ”blir att fundera ut hur man åstadkommer en ekonomisk tillväxt nerifrån och upp till skillnad från trickle-down-tillväxt.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar