onsdag 5 maj 2010

En prestigelös debattörs låsningar


Det finns mycket gott att säga om Göran Greider. Jag har aldrig träffat honom, bara haft en blixtsnabb mejlkonversation en gång, men han framstår som genuint hederlig, intresserad av sina medmänniskor och extremt chosefri. Förmodligen är han också öppen för omvärdering av både det ena och det andra. Men så är det detta med ideologi och politik.

Jag har inte hunnit läsa hans pinfärskaste bok, men väl flera recensioner i både borgerlig och socialdemokratisk press. Jag tror jag kan ringa in den något så när. Det har varit intressant att notera hur Aftonbladets recensent och DN:s recensent kritiserar samma brist i Göran Greiders resonemang, fast från motsatta ståndpunkter. Greider drömmer om nolltillväxt i rika länder som räddningen för planeten.

Med en sådan död hand över utveckling kan han titta i månen efter miljöförbättringar, menar Ann-Charlotte Marteus i DN.

God målsättning, men det är en gåta hur han kan ha den (och känna skadeglädje när en finanskris kväver världsekonomin) samtidigt som han framhåller arbetet som det viktigaste för människovärdet, tycker Anders Johansson i Aftonbladet.

Båda pekar på en tendens hos Greider att energiskt följa med i tidens förändrade syn på hot och möjligheter – men utan att för död och pina byta ideologisk kostym. Tendensen sammanfattas väl i själva titeln på boken: ”Det måste finnas en väg ut ur det här samhället”.

Andas inte den en djup personlig frustration? Ungefär: Nu har visserligen inte samhället blivit så dåligt som vi förutspådde för tio, trettio, hundra år sedan, men det är ju fortfarande den brutala kapitalismen som råder, och kan det inte kollapsa riktigt ordentlig någon gång, så att vi får fart på samhällsomvandlingen?

Problemet för Greider och andra radikaler av den gamla stammen – och välsignelsen för samhället – är att det mesta av de goda saker vänstern slogs för i begynnelsen är självklarheter i dag.

Byt kamp, Göran Quijote Greider. Din energi kan användas till bättre saker än svensk klasskamp modell 1960. Världsfred. Informationsfrihet på nätet. Den muslimska världens frigörelse.

Du skulle göra stor nytta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar