söndag 4 oktober 2009

Domedagsprofetens första regelNaturligtvis fortsätter det att tätt dugga exempel på hårdragna och ibland apokalyptiska vinklar i mediernas rapportering. Det finns också goda exempel på motsatsen.


Sedan i våras har jag samlat klipp i en mapp med en gul post-it-lapp som det står "den fortsatta debatten" på. Skam till sägandes har denna "fortsatta debatt" hittills pågått mellan plastsidorna i mappen. Nu gör jag i alla fall ett försök att göra den lite vidare än så. Mappen har vid det här laget blivit ganska fet, så det känns lite futilt att så att säga beta av den från början till slut (även om jag säkert kommer att återkomma innehållet av och till). I stället tar jag nu upp ett relativt färskt medieexempel på det jag kallat domedagsprofetens första regel: att extrapolera från något oroväckande i dagsläget och bortse från alla former av framtida beslut och händelser som kan tänkas rucka på utvecklingen (vilket strängt taget alltid sker).


Exemplet är en artikel i Dagens Nyheter i mitten av september. Där varnar tre forskare för att turismen hotar att bli den största klimatboven. Beviset är trenden mot ökat flygande, allt längre resor och turisternas allt längre bortovaro. Grafiken till artikeln visar tydligt hur experter kan dra ut en nutida trend in absurdum. Noteras bör dessutom att summan av utsläppen år 2060 även i detta skräckscenario är betydligt lägre än i dag, trots att såväl den tänkta turismökningen som frånvaron av alternativa bränslen de närmaste 50 åren är osannolika. Allt är ju, som bekant, relativt.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar