fredag 30 oktober 2009

Spriten, detta tacksamma nyhetsstoff


Alkoholkonsumtionen i Sverige har sedan några år tillbaka stannat av och rent av sjunkit något, från drygt 10 liter ren alkohol per person och år för några år sedan till drygt 9 i dag. Det var inte det scenariot som torgfördes i nyhetsrubriker och av oroade debattörer som Eckart Kühlhorn och Svante Nycander för tio år sedan. Om någon minns. Men visst, EU:s införselregler och bag-in-boxeffekten fick konsumtionen att öka i några år, och ingen kunde förstås veta säkert vart det skulle barka.
Man frammanade inte sällan en bild av att det hårt supande 1800-tals-Sverige hotade att komma tillbaka. Därmed tänkte man bort hundra år av stadigt ökande kunskaper om omvärld, hälsa och droger. Det påminner faktiskt en del om jämförelserna med 1930-talets depression under den senaste ekonomiska krisen.
Då och då poppar problemet med ungdomsfylleri upp till nyhetsytan. För några dagar sedan ifrågasatte Second Opinion en nyhet i Metro om att ungdomar "super så att minnet försvinner". I Metroartikeln stod, liksom en passant, att alkoholkonsumtionen bland unga ökar. Men det finns det inga belägg för, visade det sig när Second Opinion talat med expertisen. Snarare tvärtom. Andelen alkoholkonsumenter bland unga vuxna har sjunkit sedan 1970-talet, och den alkoholmängd som konsumeras bland niondeklassare toppade för tio år sedan, varefter den gått ner märkbart.
Trafikonykterheten uppmärksammas också med jämna mellanrum. Det är utmärkt, förstås. Lite synd bara att man sällan lyfter fram att ett viktigt skäl till att andelen rattfulla bland dödsoffren ökat är att andra typer av offer minskat kraftigt. Antalet döda per körda kilometer personbil ligger långt under vad det var på 50- och 60-talen (fast googlar man på "trafikdöda" blir man inte klok på vad som har hänt, se bild ovan) . Detta kan vara bra att ha i bakhuvudet när man exempelvis diskuterar mobilpratande i bil. Nej, jag tror inte heller det är vettigt att messa medan man kör (jag ska sluta, lovar), men åter: alla andra EU-länder har i princip förbjudit mibilprat i bil, men det är Sverige som har de lägsta dödstalen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar